تبلیغات
دنیای این روزای من


چشم، چشم دو ابرو نگاه من به هر سو
پس چرا نیستی پیشم؟ نگاه خیس تو کو؟

گوش، گوش دو تا گوش دو دست باز یه آغوش

بیا بگیر قلبمو  یادم تو رو فراموش

چوب، چوب یه گردن جائی نری تو بی من
دق می کنم، می میرم اگه تو دور شی از من

دست، دست دو تا پا یاد تو مونده اینجا
یادت می یاد می گفتی بی تو نمیرم هیچ جا...؟

چشم چشم دو ابرو، دو ابروی کمونی
چشم چشم دو ابرو، دو چشم آسمونی

 

چشم چشم دو ابرو، چشمای خیس هر شب
من تو یه فریاد، اسم تو عمری بر لب

دست دست دو تا دست، دو دست عاشقانه
دو دست پاک و پر مهر، دو حس صادقانه

پا پا دو تا پا، دو پای سخت همراه
همراهی قرص و محکم حتی تا خونه ما


قلب قلب دو تا قلب، دو قلب قفل در هم
دو قلب مست عاشق، عشقی فرا از عالم


جسم جسم دو تا جسم، دو جسم اما با یه روح
یه روح آسمونی بلند چو قله کوه


عشق، عشق چه زیباست، الهی جون بگیره
هر کسی سد عشق شد دعا کنیم بمیره


دوشنبه 31 خرداد 1389 | نظرات ()
Blog Skin