تبلیغات
دنیای این روزای من

گفتمش دل میخری؟ پرسید چند؟

گفتمش دل مال تو تنها بخند

خنده کرد و دل ز دستانم ربود

تا به خود باز آمدم او رفته بود

دل ز دستش روی خاک افتاده بود

ردپایش روی دل جامانده بود


گفتمش دل میخری؟

چهارشنبه 11 اسفند 1389 | نظرات ()
Blog Skin