تبلیغات
دنیای این روزای من


در کودکی: پاک کن هایی ز پاکی داشتیم

یک تراش سرخ لاکی داشتیم

 

کیفمان چفــــتی به رنگ زرد داشت

دوشمان از حلقه هایش درد داشت

 

گـرمی دستانمان از آه بود

برگ دفترهایمان از کاه بود

 

تا درون نیمـــکت جــا می شدیم

ما پر از تصمیم کبری می شدیم

 

با وجود سوز و سرمای شدید

ریـزعلــی پیراهنـش را میـدرید

 

کاش میشد باز کوچک می شدیم

لااقـــل یک روز کـــودک می شدیم
سه شنبه 5 بهمن 1389 | نظرات ()
Blog Skin