تبلیغات
دنیای این روزای منچشمان عروسکم را میگیرم

نمیخواهم مثل من ببیند و حسرت بکشد

می ترسم بهانه گیر شود...

سه شنبه 19 شهریور 1392 | نظرات ()
Blog Skin