تبلیغات
دنیای این روزای من

 
در ساحل زندگی قدم میزدم
همه جا دو  جای پا می دیدم
جای پای من و خدا
به سخت ترین لحظه ها که رسیدم فقط یک جای پا دیدم
گفتم: خدایا مرا در سخت ترین لحظه ها رها کردی؟
گفت: تو را در سخت ترین لحظه ها به دوش کشیدم...
چهارشنبه 10 مهر 1392 | نظرات ()
Blog Skin