تبلیغات
دنیای این روزای من
به اعتماد هیچ شانه ای اشک نریز!

و به اعتبار هر اشکی هم شانه نباش!

آدمی از همان سمتی می افتد که تکیه کرده است...
شنبه 9 آذر 1392 | نظرات ()
Blog Skin