تبلیغات
دنیای این روزای من

هیچ گاه دلت را به روزگار مسپار، که دریایی از نا امیدی است ،

 دلت را به خدا بسپار که دریایی از امید است....

 دلت پرامید ....
یکشنبه 31 فروردین 1393 | نظرات ()
Blog Skin