تبلیغات
دنیای این روزای من
بگذارید و بگذرید
ببینید و دل مبندید
چشم بیندازید و دل مبازید
که دیر یا زود باید گذاشت و گذشت!

حضرت علی (ع)یکشنبه 7 اردیبهشت 1393 | نظرات ()
Blog Skin