تبلیغات
دنیای این روزای من


من سرم تو  کار خودم بود ...بعد یه روز یه نفر رو دیدم ...اون این شکلی بود !
ما اوقات خوبی با هم داشتیم ...
من یه کادو مثل این بهش دادم
وقتی اون هدیه من رو پذیرفت ، من اینجوری شدم!

ما تقریبا همه شب ها ، با هم گفت و گو می کردیم ...


و این وضع من توی اداره بود ...
وقتی همکارام من و دوستم رو دیدند، اینجوری نگاه می کردند
و من اینجوری بهشون جواب می دادم ...

اما روز والنتاین ، اون یک گل رز مثل این داد به یه نفر دیگه...

و من اینجوری بودم  ...
بعدش اینجوری شدم ...

احساس من اینجوری بود ...
بعد اینجوری شدم ...
بله .. آخرش به این حال و روز افتادم ...
پدر عاشقی بسوزه !

چهارشنبه 8 اردیبهشت 1389 | نظرات ()
Blog Skin