تبلیغات
دنیای این روزای من

For My Dad

For the father that you are

and the father that you've been,

If I had a choice to make,

I'd choose you, Dad, again.

For the trials I put you through,

and for the times I let you down,

I'm proud you've finally seen,

how God turned my life around.

You never ran away,

when the times were tough to take...

instead you gave me courage,

to face my own mistakes.

Thank you for your strength,

and the faith to see me through...

the love you gave to me,

is the love I'm sending you


برای پدرم

برای پدری که تو هستی
و برای پدری که در طی این مدت بوده ای
اگر من دوباره فرصت انتخاب داشتم
باز تو را به عنوان پدر انتخاب میکردم 
برای دردسرهایی که برا
یت درست کردم
و برای فرصت هایی که به خاطر من از دست دادی
و من افتخار میکنم که تو بالاخره دیدی
که خداوند چگونه زندگی من را دگرگون ساخت
تو هیچگاه از ناملایمات زندگی فرار نکردی
در عوض به من امید دادی که بتوانم. با مشکلاتم روبرو شوم
از تو سپاسگزارم  برای پایداری و استقامتت
و برای ایمان و اعتقادی که به من ارزانی داشتی
 تمام عشقی که تو به من  ابراز کردی .
همان عشقی است که من اکنون بسوی تو روانه میکنم

 

چهارشنبه 8 اردیبهشت 1389 | نظرات ()
Blog Skin